เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองแพร่ ปีการศึกษา 2565
 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 17 16 33 2
ม.2 26 20 46 2
ม.3 28 17 45 2
รวมมัธยมต้น 71 53 124 6
ม.4 21 12 33 2
ม.5 18 23 41 2
ม.6 10 18 28 2
รวมมัธยมปลาย 49 53 102 0
รวมทั้งหมด 120 106 226 6
^