เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567


ประกาศผลการสอบวัดระดับความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
โดยนักเรียนที่มีรายชื่อให้มารายงานการมอบตัวเข้าศึกษาตามวันเวลาดังกล่าว

     ชั้น ม.1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 
     ชั้น ม.4 ในวันที่ 31 มีนาคม 2567

พร้อมนำเอกสารมาในวันมอบตัว เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 4 โรงเรียนเมืองแพร่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^