เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนเมืองแพร่
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

     โรงเรียนเมืองแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
จำนวน ๓ อัตรา  ดังนี้ ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
              ๑.๑ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ ตำแหน่ง
                         - สาขาวิชาภาษาไทย
                         - สาขาวิชาฟิสิกส์
                         - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^