เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

ร่วมพิธีวันครูจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

บุคลากรโรงเรียนเมืองแพร่ ได้เข้าร่วมงานพิธีในวันครูจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^