เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

คณะ.สพม.แพร่ และครูโรงเรียนเมืองแพร่ เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.1/1

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายเอกชัย ใจก๋องแก้วรองผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพท. พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเมืองแพร่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.1/1 ที่บ้านปง ต.ช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่ ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^