เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

ขอแสดงความยินดีบุคลากรได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม 2565

ขอแสดงความยินดีผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเมืองแพร่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2565


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^