เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

รับเสด็จท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ (ยุคล) บุญจิตราดุลย์ ร่วมพิธิเปิดศูนย์เรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองแพร่

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเมืองแพร่รับเสด็จท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ (ยุคล) บุญจิตราดุลย์ และร่วมพิธิเปิดศูนย์เรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองแพร่ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^