เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

กีฬาสีนักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่ "เมืองแพร่เกมส์" ปีการศึกษา 2565

            วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. เอกชัย ใจก่องแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาแพร่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนโรง เรียนเมืองแพร่ "เมืองแพร่เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนางพรรลิณี ปันอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำ งานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีภายในโรงเรียน
         ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ หลายหน่วยงานให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาทิ เทศบาลตำบลช่อแฮให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาสี สถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยและรถนำขบวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อแฮให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมุ้ง หมู่ 1 ให้ความอนุเคราะห์อาสาสมัครตำรวจบ้าน ช่วยอำนวยความสะดวก ตลอดการจัดงาน            


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^