เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน

     วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเมืองแพร่ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก และแสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ และการประกวด Miss Asean Recycle ชุดประจำชาติอาเซี่ยน โดยนำวัสดุมาประยุกต์ตกแต่งชุดได้อย่างสวยงามและประทับใจ 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^