เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

ต้อนรับนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

         ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ นางนารี หลายกิจพานิช พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่ ต้อนรับนายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ ในการมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองแพร่
                 :: ดูรูปเพิ่มเติม ::
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^