เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

งดการเรียนการสอน On-Site วันที่ 11-15 กพ. 65

โรงเรียนเมืองแพร่ งดการเรียนการสอน On-Site ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^