เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

ยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบรับตรงและ T CAS รอบที่ 1 และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกในครั้งถัดไป

 
.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^