เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคัดเลือกผู้อำนวยการดีเด่นปี 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคัดเลือกผู้อำนวยการดีเด่นปี 2563
           โรงเรียนเมืองแพร่ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโณงเรียน นางนารี  หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  ประจำปี 2563 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^