เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

ข้อมูลทั่วไป


          โรงเรียนเมืองแพร่  ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 2 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเมืองแพร่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 2498 โดยอาศัยศาลาวัดป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัแพร่ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 30 คน ครู 2 คน คือ นายอินแปลง วุทธีรพล รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ และนายโสภณ  ศิริบุณยรัตนกุล เป็นครูประจำชั้น และได้มีการพัฒนาโรงเรียนขึ้นตามลำดับปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ประจำตำบล โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 - ม.6)  
 
  ตราสัญลักษ์โรงเรียนเมืองแพร่
พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเมืองแพร่
พระพุทธลีลาพิลาส พระพุทธรูปปางลีลา อยู่ในพระอิริยาบถยืนยกส้นพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้น ปลายพระบาทยังจดอยู่กับพื้น (อยู่ในพระอิริยาบถเสด็จพระราชดำเนิน) พระหัตถ์ขวาห้อยอยู่ในท่าไกว พระหัตถ์ซ้าย (บางตำนานวางพระหัตถ์ขวา) ยกเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้องไปเบื้องหน้าหรือสร้างเป็นแบบจีบนิ้วพระหัตถ์ก็มี

ต้นไม้ประจำโรงเรียนเมืองแพร่

  ชื่อพื้นเมือง: ต้นมะม่วงป่า
                     ชื่อสามัญ: Mango tree (Mangifera caloneura Kurz)
                     ชื่อวิทยาศาสตร์: Mangifera caloneura Kurz
                     ชื่อวงศ์: Anacardiaceae
                     ชื่อท้องถิ่น: ภาคเหนือ มะม่วงป่า ,จ๋องบั้วกู่ (ม้ง) ,แผละเส้ดโย (ลั้วะ) ,มะโมงเดี๋ยง (เมี่ยน)
                     ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำต้น มะม่วงป่า เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 20-25 เมตร ลำต้นกลม และตั้งตรง ลำต้นแตกกิ่งเป็นทรงพุ่มบริเวณปลายลำต้น จำนวนกิ่งปานกลาง เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอมเทา เปลือกแตกเป็นร่องสี่เหลี่ยมตามแนวยาว เปลือกลำต้นด้านในมีสีเหลือง แต่เมื่อถากทิ้งให้สัมผัสอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอม
                      ประโยชย์ต้นมะม่วงป่า : ผลสุกมะม่วงป่ามีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองทั้งผล เปลือกผล และเนื้อผลค่อนข้างอมเปรี้ยว


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“เอื้ออารี  มีจิตอาสา” 

เอื้ออารี Help  หมายถึง มีน้ำใจให้การช่วยเหลือ

จิตอาสา Volunteering หมายถึง เสียสละด้วยความเต็มใจ


 
^