เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
P089/65 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา 2565 (369.18 KB) Admin ส.ค. 2565
P087/65 คำสั่งดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565.pdf คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (628.31 KB) Admin ส.ค. 2565
P086/65 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมิน ScQA.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพโรงเรียน (OBECQA) ระดับ ScQA (267.33 KB) Admin ส.ค. 2565
E-0005 นโยบายและจุดเน้นโรงเรียนเมืองแพร่.pdf นโยบายและจุดเน้นโรงเรียนเมืองแพร่ (208.62 KB) Admin ส.ค. 2565
P043/65 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ปีการศึกษา 2565.pdf คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติ ปีการศึกษา 2565 (2.2 MB) Admin ส.ค. 2565
P025/65 คำสั่งแต่งตั้งเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ 2-2564.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนและนำนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1.56 MB) Admin ส.ค. 2565
1
^