คำขวัญโรงเรียน : “เอื้ออารี มีจิตอาสา”

โทร : 0-5459-9221 

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

     โรงเรียนเมืองแพร่

     เลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ถนน ป่าแดง-ทุ่งโฮ้ง

     ตำบลป่าแดง  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  54000

ข้อมูลติดต่อ

     เบอร์โทรศัพท์ : 0-5459-9221

     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     LINE ID : xxxxx

ฟอร์มติดต่อ

คำสั่งโรงเรียนเมืองแพร่